Trang chủ Kiến thức cơ bản CPU là gì, CPU có chức năng gì đối với máy tính?