Trang chủ Kiến thức cơ bản Proxy là gì? SOCK là gì? Có tác dụng gì?